Privacy verklaring

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en Kei Coaching en Training omgaat met jouw persoonlijke gegevens bij een (team) coachingstraject. Mocht je na het lezen van de privacyverklaring vragen hebben, stel deze dan gerust. Mail naar info@keicoachingentraining.nl

1. Deze informatie wordt gebruikt bij (team)coaching en training

Bij (team)coachingstrajecten en training gebruik ik die gegevens die nodig zijn om jou of jullie op een goede manier verder te helpen. Dit gaat met name om:

 • Persoonlijke informatie zoals je adres, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum; 
 • Informatie over jouw persoonlijke situatie;
 • Eventueel informatie van de organisatie;
 • Doelen en afspraken worden vastgelegd en naar jou gemaild.

Ik streef ernaar om alleen díe informatie te vragen en vast te leggen die noodzakelijk is voor de (team)coaching of training. Informatie wordt niet met anderen gedeeld zonder jouw nadrukkelijke toestemming.


2. Zo lang bewaren we jouw gegevens

Jouw gegevens zijn veilig, ze worden niet met anderen gedeeld zonder jouw toestemming. Ik bewaar de gegevens zolang het (team)coachingstraject of de training loopt. Daarna worden ze in een digitaal archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen, daarna worden al jouw gegevens door mij gewist. De gegevens in een (team)coachingstraject worden 3 jaar bewaard.


3. Jij mag je dossier inzien

Ja, je hebt het recht om te zien welke gegevens van jou bekend zijn en bewaard worden. Ook kan je opvragen welke gegevens ik heb en met wie ik informatie deel. Als je je gegevens wilt bekijken dan is het belangrijk dat je schriftelijk de vraag stelt met een kopie van je identiteitsbewijs. Wij kunnen dan vast stellen dat jij ook werkelijk de vraag stelt en niet iemand anders. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om het dossier in te komen zien. Een dossier wordt niet gemaild of via de post gestuurd.


4. Je mag je dossier laten verwijderen

Ja, je hebt het recht om gegevens te laten verwijderen. Verwijderen van gegevens kan betekenen dat ik geen werkzaamheden meer voor je kunnen doen. Een vraag om gegevens te verwijderen moet altijd schriftelijk en met een kopie van het identiteitsbewijs. Dit is nodig om vast te stellen dat jij de vraag stelt en niet iemand anders.


5. Zo zijn jouw gegevens beveiligd

Ik werk niet op andere manieren met jouw gegevens dan hierboven is beschreven. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op. De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen;

 • Gegevens die jij aan ons toevertrouwt, worden niet in de cloud bewaard;
 • Dossiers worden niet opgeslagen op een mobile device (mobiele telefoon, laptop);
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen
 • dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om
 • persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • Ik gebruik op mijn websites sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan de site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over de gebruiker/bezoeker.


6. Ik heb een klacht

Ik doe er alles aan om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Mocht je toch van mening zijn dat er sprake is van onzorgvuldigheid; laat het me weten. Op deze manier kan ik mijn bedrijfsvoering verbeteren. Mocht dit geen oplossing bieden dan kun je daarover een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

Wil je meer weten over jouw persoonlijke gegevens? Laat het me weten!


adres

Locatie op afspraak 

Zutphen, Achterhoek, Twente

Telefoonnummer


>